ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Разсадници

Ценоразпис за разсадник "Цигов чарк" на ТП ДГС Ракитово за сезон 2016/2017г.


Ценоразпис за разсадник "Цигов чарк" на ТП ДГС Ракитово за сезон 2014/2015г.


Ценоразпис за разсадник "Цигов чарк" на ТП ДГС Ракитово за сезон 2013/2014г.


Ценоразпис за разсадник "Цигов чарк" на ДГС Ракитово