ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Инвентаризация на разсадници

Инвентаризация на горски разсадник "Цигов чарк" при ТП ДГС Ракитово за 2016г.Изтегли    |    

Инвентаризация на горски разсадник "Цигов чарк" при ДГС Ракитово за 2015г.Изтегли    |    

Инвентаризация на горски разсадник "Цигов чарк" при ДГС Ракитово за 2012г.Изтегли    |