ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Ракитово (258)

Дата на публикуване на обявата: 27-09-2016

Заповед №258 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №1633-2.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Ракитово (246)

Дата на публикуване на обявата: 15-09-2016

Заповед №246 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №1633-2.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Ракитово (241-245)

Дата на публикуване на обявата: 14-09-2016

Заповеди №241-245 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1668С, 1669С, 1670С, 1671С, 1672С.

Документация за участие    |