ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Ракитово (274)

Дата на публикуване на обявата: 13-10-2016

Заповед №274 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1640С.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Ракитово (273)

Дата на публикуване на обявата: 13-10-2016

Заповед №273 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1640С.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - МТ - ДГС Ракитово (267)

Дата на публикуване на обявата: 05-10-2016

Заповед №267 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1629-2, 1632-33.

Документация за участие    |