ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Ракитово (292)

Дата на публикуване на обявата: 27-10-2016

Заповед №292 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1640С.

Документация за участие    |    


Резултати - Открит конкурс - ДГС Ракитово (290)

Дата на публикуване на обявата: 27-10-2016

Заповед №290 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1640С.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Ракитово (281-282)

Дата на публикуване на обявата: 19-10-2016

Заповеди №281-282 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1629-2, 1632-33.

Документация за участие    |