ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Определени количества дървесина за местни търговци за 2017г. от ТП ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 15-11-2016

Количества дървесина от Годишен план за ползване през 2017г., които ще бъдат предложени на процедури за добив и продажба с ограничението за местни търговци

Документация за участие    |    


Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. на ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 08-11-2016

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Ракитово (300)

Дата на публикуване на обявата: 01-11-2016

Заповед №300 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1630-1, 1631-С, 1631-4, 1632-33-1, 1632-33-2.

Документация за участие    |