ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Заповед № 328 на ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 24-11-2016

Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване на поземлен имот, представляващ държавна горска територия, за устройване на постоянен пчелин

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Ракитово (320)

Дата на публикуване на обявата: 16-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за Обект № 1630-29

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Ракитово (314, 315, 316, 317, 318)

Дата на публикуване на обявата: 16-11-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обекти №№ 1630-1, 1631-С, 1631-4, 1632-33-1, 1632-33-2,

Документация за участие    |