ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Ракитово (336)

Дата на публикуване на обявата: 30-11-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обект 1630-29

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Ракитово (334)

Дата на публикуване на обявата: 29-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 1701, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Ракитово (332)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Открит конкурс с предмет: "Добив (сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина" за Обекти №№ 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717

Документация за участие    |