ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Обявление от ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 15-12-2016

Обявление относно провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-държавна собственост за срок от 10 години

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Ракитово (353, 354)

Дата на публикуване на обявата: 15-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обекти №1629-3 и №1631-5

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Ракитово (339)

Дата на публикуване на обявата: 01-12-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обекти №1629-3 и №1631-5

Документация за участие    |