ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Ракитово (375, 376, 377, 378, 379, 380)

Дата на публикуване на обявата: 23-12-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Добив (сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина" за Обекти №№ 1703, 1705, 1707, 1711, 1715, 1717

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Ракитово (362-372)

Дата на публикуване на обявата: 22-12-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Добив (сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина" за Обекти №№ 1701, 1702, 1704, 1706, 1708, 1709, 1710, 1712, 1713, 1714, 1716,

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Ракитово (361)

Дата на публикуване на обявата: 20-12-2016

Открит конкурс с предмет: "Товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина" в Обект № 1

Документация за участие    |