ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с явно наддаване в ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 25-01-2012

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 30-11-2011

Възлагане на обществена поръчка - застрахователни услуги

Документация за участие    |