ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 22-03-2012

Резултати от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 09-03-2012

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възлагане на застрахователни услуги: сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за 8 броя МПС и сключване на застраховка „Автокаско” – пълно каско на един брой автомобил, собственост на ЮЦДП – гр.Смолян ТП ДГС „Ракитово”, сключване на задължителна застраховка „Трудова злополука”, застраховка ”Живот”, застраховка ”Индустриален пожар” и застраховка „Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие” за 2012г"

Документация за участие    |    


Търг с явно наддаване в ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 09-03-2012

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина

Документация за участие    |