ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 09-04-2012

Резултати от проведен открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности

Документация за участие    |    


Търг с явно наддаване в ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 09-04-2012

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Търг с явно наддаване в ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 09-04-2012

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина

Документация за участие    |