ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 27-04-2012

Документация за участие в открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 25-04-2012

Резултати от проведен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 25-04-2012

Резултати от проведен повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина

Документация за участие    |