ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Прекратяване - Търг с тайно наддаване - ДГС Ракитово (212)

Дата на публикуване на обявата: 12-08-2016

Заповед №212 за прекратяване на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1667С.

Документация за участие    |    


Разяснения - Търг с тайно наддаване - ДГС Ракитово (207)

Дата на публикуване на обявата: 11-08-2016

Разяснения към Заповед №207 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1667С.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Ракитово (207)

Дата на публикуване на обявата: 04-08-2016

Заповед №207 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1667С.

Документация за участие    |