ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Заповед 226/30.08.2016г - ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 31-08-2016

Класиране на кандидат - Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1667С

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Ракитово (218)

Дата на публикуване на обявата: 17-08-2016

Заповед №218 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1667С.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Ракитово (215-217)

Дата на публикуване на обявата: 17-08-2016

Заповеди №215-217 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1629-30, 1522-П, 1631-33.

Документация за участие    |