ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Ракитово (236-237)

Дата на публикуване на обявата: 12-09-2016

Заповеди №236-237 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1522-П 1, 1522-П 2.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Ракитово (227)

Дата на публикуване на обявата: 07-09-2016

Заповед №227 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1522-П 1, 1522-П 2.

Документация за участие    |    


Заповед №228 - ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 01-09-2016

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата

Документация за участие    |