ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Горска сертификация

Съобщение


Дата на публикуване на обявата: 17-05-2016

 

Относно временно прекратяване на действието на групов сертификат NC-FM/COC-014931.


Доклад за проведен мониторинг


Дата на публикуване на обявата: 10-05-2016

 


Декларация


Дата на публикуване на обявата: 05-05-2016