ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Горска сертификация

Заповед за промяна на списъците на гори във фаза на старост.


Дата на публикуване на обявата: 13-09-2016

 


Доклад - гори с висока консервационна стойност.


Дата на публикуване на обявата: 13-09-2016

 


Заповед №189 - ДГС Ракитово


Дата на публикуване на обявата: 04-07-2016