ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ЦИГОВ ЧАРК” и ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ВИСОКИ ПОЛЯНИ” – ДГС - РАКИТОВО

 

В териториалния обхват на дейност на ДГС – Ракитово се намират два горски разсадника – държавна собственост – „Цигов чарк” и „Високи поляни”:
ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ЦИГОВ ЧАРК” Разсадник „Цигов чарк” е създаден още през далечната 1957 г. в курорта „Цигов чарк”, при 1050 м.н.в. , в отдел 194 „г”, върху площ от 40 дка . Природните условия – климата, температурата на въздуха, валежите и надморската височина са благоприятни за производство предимно на иглолистни видове – семенищни и школувани. В разсадника има изградена база и водопроводна мрежа, които са в добро състояние. През изминалите години в разсадника са се произвеждали годишно около сто и петдесет до двеста хиляди фиданки. Основно се произвеждат фиданки от иглолистни дървесни видове – бял бор, черен бор, смърч обикновен. Създават се и школи от обикновен смърч за залесяване и за новогодишни елхи. Общото здравословното състояние на семенищата и школите е добро. Произведените семенищни и пикирани фиданки от иглолистни дървесни видове се използват освен за собствени нужди, и за обезпечаване на потребностите на съседните териториални поделения. Фиданките за коледни елхи се реализират чрез продажба на частни физически и юридически лица. Основните насоки на развитие през следващите години са: запазване обема на производството на фиданки за залесяване, съобразно предвижданията на ГСП и потребностите на съседните териториални поделения, оптимизиране на площите чрез разширяване производството на школувани фиданки за коледни елхи, и създаване на плантация от арония.

ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ВИСОКИ ПОЛЯНИ” – ДГС - РАКИТОВО Разсадника е създаден през 1957 г. чрез замяна. Намира се 950 м.н.в. , отдел 223 „1” в град Ракитово /висока зона/, върху площ от 20 дка. Има изградена база, която е в добро състояние. Разсадника разполага с помощни средства и работен инвентар. Няма изградена водопроводна мрежа и не е електрифициран. През изминалите години в разсадника са се произвеждали школи от обикновен смърч за новогодишни елхи, и школи от широколистни дървесни видове за декоративни цели / дъбове, явор, ясен, липа, дива ябълка, дива круша, дива череша за нуждите на ловните стопанства и за озеленяване на общински паркови площи, училища, детски градини и др/. Общото здравословното състояние на семенищата и школите е добро. През последните 3-4 години в разсадника не е извършвано производство на горски репродуктивни материали. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Ракитово, гр.Ракитово, ул. „Александър Стамболийски” № 2, тел.03542/2155, e-mail: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com.