ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Ракитово (6)

Дата на публикуване на обявата: 11-01-2017

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина" в Обект № 1

Документация за участие    |    


Заповед на ДГС Ракитово (2)

Дата на публикуване на обявата: 03-01-2017

Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на пчелин

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Ракитово (385-399)

Дата на публикуване на обявата: 27-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 1701, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717

Документация за участие    |